Trình duyệt Hits   Truy cập gần đây
Mozilla 7,101,728 Statistics image Thứ ba, 26 Tháng Mười 2021 19:50
Chrome 3,199,810 Statistics image Thứ ba, 26 Tháng Mười 2021 19:50
Bing Bot 1,714,255 Statistics image Thứ ba, 26 Tháng Mười 2021 19:49
Unknown 1,425,879 Statistics image Thứ ba, 26 Tháng Mười 2021 19:50
GoogleBot 824,427 Statistics image Thứ ba, 26 Tháng Mười 2021 19:45
iPhone 609,795 Statistics image Thứ ba, 26 Tháng Mười 2021 19:18
Firefox 524,406 Statistics image Thứ ba, 26 Tháng Mười 2021 19:48
Internet Explorer 253,473 Statistics image Thứ ba, 26 Tháng Mười 2021 19:29
Android 228,503 Statistics image Thứ ba, 26 Tháng Mười 2021 11:16
iPad 151,849 Statistics image Thứ ba, 26 Tháng Mười 2021 18:11
Opera 118,208 Statistics image Thứ ba, 26 Tháng Mười 2021 19:40
Safari 64,600 Statistics image Thứ ba, 26 Tháng Mười 2021 19:38
Microsoft Edge 22,360 Statistics image Thứ ba, 26 Tháng Mười 2021 11:23
Pocket Internet Explorer 6,665 Statistics image Thứ bảy, 19 Tháng M. hai 2020 14:39
Opera Mini 6,010 Statistics image Chủ nhật, 17 Tháng Mười 2021 16:01
MSN Bot 3,968 Statistics image Chủ nhật, 26 Tháng Chín 2021 15:34
netscape 3,461 Statistics image Thứ ba, 05 Tháng Một 2021 18:33
BlackBerry 2,050 Statistics image Chủ nhật, 11 Tháng Bảy 2021 21:16
Yahoo! Slurp 1,604 Statistics image Thứ bảy, 11 Tháng Chín 2021 10:18
Nokia Browser 787 Statistics image Chủ nhật, 03 Tháng Một 2021 14:18
iPod 123 Statistics image Thứ tư, 11 Tháng Tám 2021 23:30
Konqueror 97 Statistics image Thứ bảy, 16 Tháng Một 2021 22:21
Nokia S60 OSS Browser 61 Statistics image Thứ hai, 05 Tháng Mười 2020 16:35
Iceweasel 26 Statistics image Thứ ba, 05 Tháng Một 2021 16:27
Lynx 11 Statistics image Chủ nhật, 03 Tháng Một 2021 13:38
Firebird 6 Statistics image Thứ ba, 05 Tháng Một 2021 16:25
phoenix 4 Statistics image Chủ nhật, 03 Tháng Một 2021 14:20
iCab 4 Statistics image Chủ nhật, 03 Tháng Một 2021 13:49
galeon 4 Statistics image Thứ ba, 05 Tháng Một 2021 14:50
Shiretoko 3 Statistics image Chủ nhật, 03 Tháng Một 2021 14:16
OmniWeb 2 Statistics image Chủ nhật, 03 Tháng Một 2021 11:55
netpositive 1 Statistics image Chủ nhật, 03 Tháng Một 2021 12:33
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây