Trình duyệt Hits   Truy cập gần đây
Mozilla 8,305,177 Statistics image Thứ hai, 28 Tháng M. một 2022 15:20
Chrome 3,316,432 Statistics image Thứ hai, 28 Tháng M. một 2022 15:20
GoogleBot 1,831,106 Statistics image Thứ hai, 28 Tháng M. một 2022 14:01
Bing Bot 1,745,236 Statistics image Thứ hai, 28 Tháng M. một 2022 11:04
Unknown 1,477,423 Statistics image Thứ hai, 28 Tháng M. một 2022 15:20
iPhone 619,395 Statistics image Thứ hai, 28 Tháng M. một 2022 10:00
Firefox 528,355 Statistics image Thứ hai, 28 Tháng M. một 2022 12:12
Android 274,361 Statistics image Thứ hai, 28 Tháng M. một 2022 11:01
Internet Explorer 255,662 Statistics image Thứ sáu, 25 Tháng M. một 2022 12:07
iPad 152,413 Statistics image Thứ hai, 28 Tháng M. một 2022 08:08
Opera 119,340 Statistics image Thứ hai, 28 Tháng M. một 2022 01:33
Safari 68,085 Statistics image Thứ hai, 28 Tháng M. một 2022 14:32
Microsoft Edge 22,765 Statistics image Thứ ba, 22 Tháng M. một 2022 22:18
Pocket Internet Explorer 6,665 Statistics image Thứ bảy, 19 Tháng M. hai 2020 14:39
Opera Mini 6,010 Statistics image Chủ nhật, 17 Tháng Mười 2021 16:01
MSN Bot 3,968 Statistics image Chủ nhật, 26 Tháng Chín 2021 15:34
netscape 3,461 Statistics image Thứ ba, 05 Tháng Một 2021 18:33
BlackBerry 2,050 Statistics image Chủ nhật, 11 Tháng Bảy 2021 21:16
Yahoo! Slurp 1,604 Statistics image Thứ bảy, 11 Tháng Chín 2021 10:18
Nokia Browser 787 Statistics image Chủ nhật, 03 Tháng Một 2021 14:18
iPod 124 Statistics image Thứ sáu, 21 Tháng Mười 2022 21:34
Konqueror 97 Statistics image Thứ bảy, 16 Tháng Một 2021 22:21
Nokia S60 OSS Browser 62 Statistics image Thứ bảy, 27 Tháng M. một 2021 08:01
Iceweasel 26 Statistics image Thứ ba, 05 Tháng Một 2021 16:27
Lynx 12 Statistics image Thứ năm, 04 Tháng M. một 2021 07:28
Firebird 6 Statistics image Thứ ba, 05 Tháng Một 2021 16:25
phoenix 4 Statistics image Chủ nhật, 03 Tháng Một 2021 14:20
iCab 4 Statistics image Chủ nhật, 03 Tháng Một 2021 13:49
galeon 4 Statistics image Thứ ba, 05 Tháng Một 2021 14:50
Shiretoko 3 Statistics image Chủ nhật, 03 Tháng Một 2021 14:16
OmniWeb 2 Statistics image Chủ nhật, 03 Tháng Một 2021 11:55
netpositive 1 Statistics image Chủ nhật, 03 Tháng Một 2021 12:33
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây