Trường Sinh Học Dưỡng Sinh

http://www.truongsinhhocds.com


Bá nhẫn đường trung hưởng thái hòa

Bá nhẫn đường trung hưởng thái hòa
Có câu:
“Trương Công Nghệ trăm phần nhẫn nhịn,
Chín đời cùng xúm xít ở chung,
Tiếng lành đồn thấu bệ rồng,
Một nhà sum hiệp Cửu Trùng ban khen”.

"Bá nhẫn đường trung hưởng thái hòa".
Nếu trăm điều mà nhịn được hết, thì trong gia đình sẽ được thuận hòa vui vẻ vô cùng

          Ngày xưa, ở bên Tàu có ông Trương Công Nghệ chín đời cùng ở với nhau một nhà. Có câu: "Trương Công Nghệ cửu thế đồng cư". Vợ chồng con cháu có mấy trăm người mà trọn đời chưa có điều chi xích mích, trong gia đình bao giờ cũng đấm ấm như khí hòa mùa xuân.
          Ngày kia, Vua nghe tin bèn ngự giá đến nhà ông mà hỏi rằng: Nhà của ngươi dùng cách gì mà trong gia đình vui vẻ thuận hòa với nhau như vậy?

 

          Trương Công Nghệ bèn viết một chữ NHẪN thiệt lớn vào trong tấm giấy mà dâng lên cho Vua... Vua xem rồi lấy làm kính phục, liền ban cho ông một trái lê thử coi ông xử sự ra sao. Ông bèn sai người cắt trái lê bỏ vào trong cái thùng lớn đổ nước nấu sôi, rồi kêu tất cả người trong nhà đến trước mặt, cho uống mỗi người một muỗng, để gọi là chung hưởng ân Vua.
          Ôi! Tấm lòng nhẫn nại của ông quý biết chừng nào. Ðến đỗi nhà của ông có nuôi một trăm con chó, mỗi bữa ăn cho ăn cơm nếu thiếu một con nào thì hết thảy cả bầy đều không ăn đứng đợi... Sự nhẫn nại của ông kịp đến cả súc vật cũng biết nhẫn nhượng như thế. Ðời nay những người không biết kiên nhẫn mà xem đến chuyện của ông thì há chẳng hổ mình lắm sao?
          Có câu:
                 “Trương Công Nghệ trăm phần nhẫn nhịn
                 Chín đời cùng xúm xít ở chung
                 Tiếng lành đồn thấu bệ rồng
                 Một nhà sum hiệp Cửu Trùng ban khen”.

 
          "Bá nhẫn đường trung hưởng thái hòa". Nếu trăm điều mà nhịn được hết, thì trong gia đình sẽ được thuận hòa vui vẻ vô cùng.

 

Nguồn tin: Sưu tầm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây