Trình duyệt Hits   Truy cập gần đây
Mozilla 6,785,944 Statistics image Thứ ba, 21 Tháng Chín 2021 05:48
Chrome 3,155,410 Statistics image Thứ ba, 21 Tháng Chín 2021 05:47
Bing Bot 1,697,843 Statistics image Thứ ba, 21 Tháng Chín 2021 05:44
Unknown 1,417,867 Statistics image Thứ ba, 21 Tháng Chín 2021 05:48
GoogleBot 815,652 Statistics image Thứ ba, 21 Tháng Chín 2021 05:45
iPhone 606,860 Statistics image Thứ ba, 21 Tháng Chín 2021 03:05
Firefox 519,228 Statistics image Thứ ba, 21 Tháng Chín 2021 02:46
Internet Explorer 250,199 Statistics image Thứ hai, 20 Tháng Chín 2021 23:18
Android 222,670 Statistics image Thứ ba, 21 Tháng Chín 2021 05:45
iPad 151,307 Statistics image Thứ ba, 21 Tháng Chín 2021 02:46
Opera 117,646 Statistics image Thứ ba, 21 Tháng Chín 2021 04:47
Safari 62,445 Statistics image Thứ ba, 21 Tháng Chín 2021 05:37
Microsoft Edge 22,321 Statistics image Thứ hai, 20 Tháng Chín 2021 19:15
Pocket Internet Explorer 6,665 Statistics image Thứ bảy, 19 Tháng M. hai 2020 14:39
Opera Mini 6,007 Statistics image Thứ ba, 07 Tháng Chín 2021 01:06
MSN Bot 3,966 Statistics image Thứ tư, 11 Tháng Tám 2021 23:31
netscape 3,461 Statistics image Thứ ba, 05 Tháng Một 2021 18:33
BlackBerry 2,050 Statistics image Chủ nhật, 11 Tháng Bảy 2021 21:16
Yahoo! Slurp 1,604 Statistics image Thứ bảy, 11 Tháng Chín 2021 10:18
Nokia Browser 787 Statistics image Chủ nhật, 03 Tháng Một 2021 14:18
iPod 123 Statistics image Thứ tư, 11 Tháng Tám 2021 23:30
Konqueror 97 Statistics image Thứ bảy, 16 Tháng Một 2021 22:21
Nokia S60 OSS Browser 61 Statistics image Thứ hai, 05 Tháng Mười 2020 16:35
Iceweasel 26 Statistics image Thứ ba, 05 Tháng Một 2021 16:27
Lynx 11 Statistics image Chủ nhật, 03 Tháng Một 2021 13:38
Firebird 6 Statistics image Thứ ba, 05 Tháng Một 2021 16:25
phoenix 4 Statistics image Chủ nhật, 03 Tháng Một 2021 14:20
iCab 4 Statistics image Chủ nhật, 03 Tháng Một 2021 13:49
galeon 4 Statistics image Thứ ba, 05 Tháng Một 2021 14:50
Shiretoko 3 Statistics image Chủ nhật, 03 Tháng Một 2021 14:16
OmniWeb 2 Statistics image Chủ nhật, 03 Tháng Một 2021 11:55
netpositive 1 Statistics image Chủ nhật, 03 Tháng Một 2021 12:33
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây