Vị thầy thuốc siêu đẳng

Thứ ba - 24/07/2018 05:12
Khi ốm đau, con người tìm đến vị thầy thuốc bên ngoài mình, và nhờ sự chữa trị. Khi bệnh được lành, thì thường nghĩ là do vị thầy thuốc ấy đã chữa lành. Quả là đúng như vậy, nếu chúng ta không đến, rất nhiều bệnh có thể dẫn đến tử vong trong một thời gian ngắn.
Vị thầy thuốc siêu đẳng

       Cũng vậy, có những lúc ốm đau, con người lùng kiếm khắp nơi các danh y để trị bệnh, nhưng bệnh càng lúc càng kéo dài, nặng thêm và vô phương. Thầy thuốc bất lực.

       Còn một điều, những lúc bệnh tật, con người nằm yên nghỉ ngơi, sau một thời gian tự nhiên được hồi phục hoàn toàn, đôi lúc có những bệnh rất nặng cũng được chữa trị tốt lành, giống như bên trong có một “vị thầy thuốc siêu đẳng” chữa trị?

       Những chứng trạng bệnh tật được sinh ra thường do “vị thầy thuốc siêu đẳng” ấy làm ra? Kỳ lạ vậy sao? Vì đôi lần bệnh chứng không phải là thảm họa, mà là thông tin cho con người biết: CHÚNG TA ĐANG CÓ VẤN ĐỀ.

       Ví dụ 1: Khi bị số