Xướng họa: SAY...

Thứ ba - 29/05/2018 05:07
Khuyên nhau đến với “Trường Sinh học”
Đúng, đủ, đạt , đều,... thỏa mộng say...
Xướng họa: SAY...


              Bài xướng:
                          Thỏa mộng say

                      Đêm đến ngày đi muốn được say...
                      Thiền thu năng lượng mãi mê say...
                      Đường đời xáo trộn tâm dao động
                      Lối luyện bình yên dạ tỉnh say...
                      Thương tính hiền lành theo gót thiện
                      Tránh điều hung dữ lỡ chân say...
                      Khuyên nhau đến với “Trường Sinh học”
                      Đúng, đủ, đạt , đều,... thỏa mộng say...
 

Tánh Linh, 11-5-2018
Môn sinh HỒ TIẾN TRIỂN              Bài họa:
                          Say thiền

                      Mới vào lớp học đã ngà say...
                      Tu tập thường xuyên mới thấm say...
                      Cơ thể lâu ngày dồn ứ trược
                      T