Nhớ công ơn Người

Thứ hai - 23/10/2017 02:15
Mừng Sinh nhật Đức Tổ sư Đasira Narada lần thứ 171.
Nhớ công ơn Người


                         Lóe sáng giữa trời, một ánh sao

                         Dương trần tái thế, xứ vùng cao

                         Thuở thời học vấn, uyên thâm ý

                         Hàm vị chẳng mưu, lộc bổng giao.

                         Độc bước pháp y, vai nặng gánh

                         Vi hành quyết chuyển, để dành trao