Tồn tại hay không "Trường Sinh học"?

Thứ năm - 02/08/2018 05:09
Những phần rút trích cho ngắn gọn và trọng tâm dưới đây của một học giả bàn về sự tồn tại của "Trường Sinh học", theo cá nhân tôi cho rằng rất đáng được chúng ta quan tâm:
Tồn tại hay không "Trường Sinh học"?

          1/- Về khái niệm “Trường” trong vật lý:
          Thật ngắn gọn, trường là dạng tồn tại của vật chất mà các tương tác cơ bản được thực hiện thông qua nó. Tương ứng với bốn dạng tương tác đã biết, ta có bốn loại trường: trường hấp dẫn, trường điện từ, trường mạnh và trường yếu.
          2/- Về các kênh thông tin vật lý của cơ thể:
          Đến tận thập niên cuối của thế kỷ XX, những khả năng tiềm ẩn của con người vẫn được xem là không thể hiểu, và khái niệm “Trường Sinh học” đã được dùng như một biện pháp cứu cánh. Nhưng chúng ta đã hiểu gì về các "trường" vật lý – chính xác hơn là các kênh vật lý – của bản thân chúng ta? 
          Những tín hiệu điện của cơ thể, như điện tim chẳng hạn, đã được đưa vào thực hành y học từ lâu. Nói cách khác, điện trường của cơ thể là khái niệm không xa lạ. Nhưng từ trường tần số cực thấp, bức xạ hồng ngoại và bức xạ siêu cao tần, sự hu